Postup financování při koupi bytu

  1. První zálohu na kupní cenu předmětných nemovitostí ve výši 100.000,- Kč uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu do 5 dnů od podpisu Rezervační smlouvy, po načerpání zálohy je pro něj byt rezervován do doby podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní;
  2. Druhou zálohu na kupní cenu předmětných nemovitostí ve výši 65% sjednané celkové kupní ceny včetně DPH uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu na základě zálohové faktury vystavené budoucím prodávajícím po dokončení hrubé stavby (vymezení bytových jednotek);
  3. Třetí zálohu na kupní cenu předmětných nemovitostí ve výši 15% sjednané celkové kupní ceny včetně DPH uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu po dokončení vnitřních povrchů;
  4. Čtvrtou zálohu na kupní cenu předmětných nemovitostí ve výši 10% sjednané celkové kupní ceny včetně DPH uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu na základě zálohové faktury vystavené budoucím prodávajícím po kolaudaci, následuje podpis Kupní smlouvy;
  5. Pátou zálohu na kupní cenu předmětných nemovitostí ve výši 10% sjednané celkové kupní ceny včetně DPH sníženou o částku 100.000,- Kč - tj. po započtení složené První zálohy uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu na základě zálohové faktury vystavené budoucím prodávajícím po protokolárním předání a převzetí bytové jednotky.

Postup při koupi bytu

  • Rezervační smlouva s výhradním prodejcem Broker Consulting, a.s.
  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní
  • Kupní smlouva

Rezervační smlouva

Smlouva obsahuje všechny podstatné náležitosti rezervační smlouvy a slouží primárně pro zarezervování vybraného bytu a sběru osobních údajů pro vytvoření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně i Kupní smlouvy. Je provázaná s první zálohou.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní /SSBK/

Smlouva obsahuje podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy, časový harmonogram dokončení stavby a další právní náležitosti. Tato smlouva slouží jako podklad pro možné vyřízení hypotéčního úvěru, kde můžete použít rozestavěnou stavbu jako zástavu úvěru.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu na Váš byt.

Broker Consulting Vám také pomůže s vyřízením financování bytu hypotékou za nejlepší sazby na trhu, spolupracujeme pouze s prověřenými bankovními institucemi.
Našim klientům vždy poskytujeme plný servis, od hypotéky až po technické předání bytu.